Kamer toch akkoord met subsidiestop

Coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunen schoorvoetend de plannen van minister Hoogervorst (Volkgezondheid, Welzijn en Sport) om tot 2007 circa 130 miljoen euro te bezuinigen op subsidies aan maatschappelijke organisaties.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de voorstellen van Hoogervorst. Wel vroegen de drie regeringspartijen tijdens het debat een verdere onderbouwing van het besluit van Hoogervorst om de subsidies van 130 sportbonden, medische beroepsgroepen en jongerenorganisaties volledig af te schaffen. Zij vonden het volkomen onduidelijk hoe de minister de bezuinigingen over de instellingen verdeeld had. Hoogervorst zegde daarom toe zijn keuzes in een notitie nader toe te lichten, maar hij tekende daarbij meteen aan dat ,,de uitkomsten echt niet anders zullen zijn''.

De minister wil met het afschaffen van de 130 subsidies en een korting van 10 procent op de 170 instellingen die hun subsidie wel behouden, tot 2007 circa 64 miljoen euro bezuinigen, zoals afgesproken in het regeerakkoord. De resterende bezuinigingen van 65 miljoen euro wil Hoogervorst realiseren door minder projectsubsidies (geld voor specifieke doeleinden, voor bepaalde tijd) uit te keren. Daarvoor stuurt hij binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer.

De minister kreeg uit de hele Kamer felle kritiek op de keuzes en de onderbouwing van zijn bezuinigingsvoorstellen. Kamerlid Van Dijken (PvdA) bijvoorbeeld verweet de minister ,,broddelwerk'' en ,,gelegenheidsargumenten''. Kant (SP) sprak van ,,gênante en domme bezuinigingen''. Rouvoet (CU) vond het ,,onbegrijpelijke voorstellen'' die zouden leiden tot een ,,groot sociaal tekort''. Volgens Van der Staaij (SGP) is door de ,,grilligheid'' van de voorstellen de ,,bestuurlijke betrouwbaarheid'' in het geding.

Ook de coalitiepartijen hadden kritiek op de manier waarop de VVD'er Hoogervorst zijn voorstellen had gepresenteerd. Volgens Kamerlid Van Miltenburg (VVD) was er ,,domweg onvoldoende informatie'' om het beleid van de minister te begrijpen. Ook Kamerlid Buijs (CDA) wilde meer uitleg over de criteria die de minister gehanteerd had, en Lambrechts (D66) vond de uitleg oppervlakkig.

CDA en VVD gaven al snel toe dat aan de omvang van de bezuinigingen niet te tornen viel, hoewel de uitleg van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross (CDA) hen tijdens het debat niet overtuigde. Hoogervorst wees de coalitiegenoten er meermalen op dat ook zij hun handtekening onder het regeerakkoord hebben gezet. De coalitiepartijen kondigden na afloop van het overleg aan dat zij tijdens de begrotingsbehandeling van VWS mogelijk alternatieve voorstellen zullen indienen. Overigens vinden zij de bezuiningen op subsidies onvermijdelijk.