Eigen bijdrage medicijnen van de baan

In ruil voor een hoger eigen risico voor ziekenfondsverzekerden gaan de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer akkoord met het schrappen van de eigen bijdrage voor medicijnen, de zogenoemde medicijnknaak.

Ook accepteren de coalitiepartners dat de zogenoemde zelfzorgmiddelen (zoals pijnstillers) vanaf volgend jaar niet meer vergoed worden. Dat bleek gisteren bij een heropening van het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen. Een ruime Kamermeerderheid van CDA, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP had vorige week aan minister Zalm (Financiën, VVD) gevraagd of het kabinet met een alternatief kon komen voor de medicijnknaak. VVD en D66 wilden eigenlijk niet van deze eigen bijdrage af, maar gingen onder druk van het CDA en de rest van de Kamer overstag. Zalms collega Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) stuurde begin deze week een voorstel naar de Kamer om de knaak af te schaffen.

Het niet doorgaan van die voorgenomen maatregel, oorspronkelijk bedoeld om burgers bewuster te maken van hun medicijngebruik, kost het kabinet 210 miljoen euro aan inkomsten. Om die tegenvaller te compenseren, wordt vanaf 2005 het dan in te voeren eigen risico voor verzekerden verhoogd van de geplande 200 euro naar 250 euro. Voor 2004 is dan echter nog geen `dekking' gevonden. Met name GroenLinks en de SP deden tevergeefs voorstellen om die tegenvaller te compenseren. Hoogervorst hield echter vast aan zijn eigen plan: de zelfzorgmiddelen niet meer vergoeden. Dat levert jaarlijks 55 miljoen euro op. Bij hoge uitzondering wil het kabinet de te verwachten opbrengst voor de jaren 2004 tot en met 2007 nu al in 2004 inboeken, zodat het gat van 210 miljoen `virtueel' al dit jaar gedicht wordt.

De oppositie is fel tegen het schrappen van de vergoeding voor zelfzorgmiddelen, omdat zij vreest dat vooral chronisch zieken en gehandicapten de dupe worden. Deze groep zou eerst benadeeld worden door het invoeren van de knaak, reden waarom de oppositie daar tegen was. GroenLinks en SP zijn ook tegen het verhogen van het eigen risico.