Directie uitkeringen zetelt in een `paleiselijk' gebouw

Een Kamermeerderheid vindt dat Tjibbe Joustra uit zijn functie ontheven moet worden als blijkt dat het hoofdkantoor van de Uitvoering Werknemers Verzekering (UWV) voor teveel geld is ingericht. Dat wil de Kamer vandaag in een debat met verantwoordelijk minister De Geus (Sociale Zaken) duidelijk maken.

De Kamer vermoedt dat De Geus de Kamer onvolledig heeft ingelicht over de huisvestingkosten van het Amsterdamse kantoor La Guardiaplaza van uitkeringsinstantie UWV. Het UWV zou tegen De Geus gezegd hebben dat de inrichtingskosten van het kantoor 656 euro per vierkante meter bedragen. De kosten voor de inrichting voor `gebouw B', waar Joustra (tot vorig jaar de hoogste ambtenaar op het ministerie van Landbouw) en de raad van bestuur zetelen, zouden echter 923 euro per vierkante meter bedragen. De Kamer wilde van De Geus weten of die kosten `redelijk en billijk' waren.

Uit eigen onderzoek van het verificatiebureau van de Tweede kamer blijkt nu dat de inrichtingskosten voor `gebouw B' bijna het dubbele bedragen (1.118 euro per vierkante meter) van de door het UWV aangedragen gemiddelde. De informatie van De Geus zou onvoldoende houvast bieden om tot een oordeel te komen over de redelijkheid en billijkheid van de UWV-investeringen. De Geus zei onlangs nog dat het UWV zich aan de regels had gehouden.

De gegevens die De Geus tot nu toe heeft verstrekt over het volgens de fracties ,,paleiselijk'' ingerichte directiegebouw zijn ,,volstrekt onvoldoende''. De fracties vinden het ontoelaatbaar dat de top van een instelling die de WW en WAO uitvoert in luxe baadt. CDA'er Verburg pleit dan ook voor een ,,pittig functioneringsgesprek' met topman Joustra.

,,Als blijkt dat hij meer aandacht heeft voor de inrichting van zijn kantoor dan voor de dienstverlening van het UWV, dan is de vraag of hij op de goede plaats zit.'' Als daadwerkelijk met miljoenen is gesmeten, vindt VVD'er Aptroot een gesprek niet meer nodig. ,,Dan moet de minister zelf de afweging maken of Joustra de verantwoordelijkheid van zijn huidige functie nog kan dragen''.

De Uitvoering Werknemers Verzekering verstrekt aan ruim 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden een uitkering. De instelling int de premies daarvoor bij zo'n 400.000 werkgevers. In 2002 was daar een bedrag mee gemoeid van van ruim twintig miljard euro.