William Forsythe naar Rotterdam

Choreograaf William Forsythe, artistiek leider van het Ballett Frankfurt, gaat samenwerken met de Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam. De samenwerking richt zich op onderzoek naar manieren om de dans- en choreografiemethode van Forsythe en zijn artistieke medewerkers over te dragen op studenten en professionele dansers. Het project start dit seizoen.

Samuel Wuersten, directeur van de Rotterdamse Dansacademie, heeft Forsythe hiertoe bereid gevonden. Een nog aan te stellen lector in de dans gaat het project voor de school coördineren.

Forsythe (1949, New York) geldt als een revolutionair en vernieuwend choreograaf. Hij heeft de dans verrijkt met een eigenzinnig bewegingsidioom. Zijn stijl kenmerkt zich door een uiteenrafeling van de bewegingstaal van het klassiek ballet, die hij vervolgens weer opbouwt en combineert met nieuwe elementen.

Hoewel Forsythe per testament heeft laten vastleggen dat zijn bestaande werk niet uitgevoerd mag worden na zijn dood, of na enig ander door hem gekozen moment, ziet hij wel het belang in van een bredere toepassing van zijn methode. Volgens Wuersten biedt Forsythe's te inventariseren erfgoed – gebaseerd op ervaringen van zijn dansers – een meerwaarde waar veel studenten baat bij kunnen hebben. De Dansacademie is met 300 leerlingen de grootste dansopleiding van Nederland.