Wereldbank: ferme aanpak verschillen

De Wereldbank dringt erop aan dat in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied meer mensen uit de onderste lagen van de bevolking toegang krijgen tot basisvoorzieningen als onderwijs en drinkwater. Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Wereldbank blijkt dat de verschillen tussen arm en rijk bijna nergens zo groot zijn als in deze gebieden. Eentiende van de bevolking is goed voor bijna de helft van het totale inkomen. In het Westen ontvangt de rijkste 10 procent bijna 30 procent van het inkomen. De regio heeft op dat vlak een lange historie. Om met deze verschillen te breken, zijn ingrijpende maatregelen nodig.