Regelgeving stoort ontwikkeling

Uit hetzelfde onderzoek van de Wereldbank blijkt dat de regelgeving voor het bedrijfsleven per land sterk uiteen loopt. Een simpel commercieel contract komt in Tunesië in 7 dagen tot stand, in Nederland duurt het 39 dagen. In Guatemala kost het 1.500 dagen om hetzelfde contract af te sluiten. Het onderzoek `Doing Business', waarin 130 landen met elkaar worden vergeleken, heeft betrekking op het opzetten van een onderneming, de kosten die daarmee gepaard gaan en het afwikkelen van een faillissement. Dit is in rijke landen over het algemeen goed geregeld. In arme landen is de regelgeving het omvangrijkst en dat belemmert economische ontwikkeling.