Opnieuw vrijspraak voor crècheleidster Bianca K.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren crècheleidster Bianca K. vrijgesproken die werd verdacht van twaalf pogingen tot doodslag op zes baby's. Het hof achtte niet bewezen dat zij verantwoordelijk is geweest voor de incidenten die zich onder de kinderen voordeden.

De 28-jarige vrouw uit Nieuw-Vennep, die gisteren zelf niet op de zitting aanwezig was, werkte van maart 1998 tot januari 2001 in de kinderdagverblijven Duimelot en Les Petits in de Haarlemmermeer. Daar deden zich in die periode twaalf zogenoemde `Apparent Life Threatening Incidents' (ALTE's) voor onder zes kinderen. De baby's, die in leeftijd varieerden van drie tot veertien maanden, vertoonden onder meer verstikkingsverschijnselen en werden in een aantal gevallen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Geen van de incidenten leidde tot het overlijden van een kind.

De verdenking rees dat groepsleidster Bianca K. de kinderen had geprobeerd om te brengen. Zij was elke keer degene die de benauwdheid had geconstateerd, op één keer na, toen een collega die een baby van Bianca had overgenomen problemen opmerkte.

Het hof acht niet uitgesloten dat de incidenten een medische oorzaak hebben gehad of zijn ontstaan door een andere, buiten de verdachte liggende oorzaak. Bij geen van de incidenten kon een duidelijke diagnose worden gesteld op grond van medisch onderzoek. Wel kwalificeerden medici het samenvallen van de twaalf incidenten in drie jaar op de twee locaties waar de verdachte werkte als ,,uiterst merkwaardig''.

De rechtbank in Haarlem sprak Bianca K. in december 2001 vrij wegens gebrek aan bewijs. Het openbaar ministerie ging in hoger beroep en eiste twee weken geleden een jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Advocaat-generaal I. van Asperen de Boer riep tijdens de behandeling van het hoger beroep twee statistici op als getuigen. Die verklaarden dat de kans dat de crècheleidster bij toeval aanwezig was geweest bij de incidenten, zeer klein was. Het hof acht deze kansberekening op zichzelf geen bewijs, hoogstens aanvullend bewijs. De statistici hadden die kanttekening zelf ook gemaakt.