`Italië wil te veel geld van EU voor infrastructuur'

De EU-ministers van Financiën willen het `groei-initiatief' van de Europese Commissie en het Italiaanse EU-voorzitterschap voor investeringen in nieuwe infrastructuur voorlopig beperken tot projecten die snel van start kunnen gaan. Bovendien vinden veel ministers dat Italië in zijn plan teveel het accent legt op infrastructuur.

De Europese Commissie heeft in haar plan meer aandacht voor onderzoek en ontwikkeling (r&d). Volgens de meeste EU-ministers moet in het `groei-initiatief' een sterk accent komen op investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en innovatie. Vooral in de plannen van het Italiaanse EU-voorzitterschap gaat het vooral om infrastructuur. Hieronder vallen ook projecten waar Italië zelf veel baat bij heeft, zoals een brug naar Sicilië. Verscheidene ministers maakten gisteren duidelijk dat het Italiaanse voorzitterschap te ver is doorgeschoten. ,,Frankrijk en Duitsland zijn het erover eens dat het zwaartepunt op menselijk kapitaal en innovatie moet liggen'', zei de Duitse minister Eichel.

Minister Zalm maakte bezwaar het voorstel van de Europese Commissie de Brusselse cofinanciering van grensoverschrijdende delen van infrastructuurprojecten van 10 naar 30 procent te verhogen. Ook Duitsland wil dit niet. Als netto-betalers aan de EU zou dat Nederland en Duitsland geld kosten.

De EU-ministers hebben de Europese Investeringsbank (EIB), die leningen beschikbaar heeft, gevraagd een lijst op te stellen met projecten die snel zijn te realiseren. Alle ministers waren het erover eens dat de investeringen de afspraken van het Stabiliteitspact over budgettekorten niet in gevaar mogen brengen. Het `groei-initiatief' heeft volgens hen vooral tot doel de groei-potentie van de Europese economie op middellange en lange termijn te verhogen.

Voor de infrastructuurprojecten zal ook een beroep worden gedaan op particuliere investeerders in het kader van particulier-publieke partnerschappen. De Europese Commissie kwam eerder deze maand met een lijst van 29 projecten voor Trans Europese Netwerken (TEN's), waarvoor tot 2020 220 miljard euro nodig is. De EU-regeringschefs moeten half december op een EU-top over het `groei-initiatief' oordelen.