Israël bevecht terreur `op elke plaats'

Met volle rugdekking van de Amerikaanse president Bush zal Israël ,,de moorddadige terroristische organisaties bevechten op elke plaats en met alle middelen'', aldus de Israëlische premier, Ariel Sharon.

Tegenover veteranen en families van gesneuvelde militairen, bijeen ter herdenking van de Grote Verzoendagoorlog van 1973, kondigde premier Sharon gisteren in Jeruzalem nieuwe, harde acties aan tegen Hamas, Islamitische Jihad en Syrië.

President Bush onderstreepte in Washington dat Israël het recht heeft zich te verdedigen en dat ,,Israël zich daarbij niet belemmerd moet voelen''. De aanval van de Israëlische luchtmacht op een Palestijns kamp bij Damascus wordt door de president gesteund: ,,Wij zouden hetzelfde doen.'' Vrijwel tegelijkertijd zei Sharon dat ,,de strijd onverminderd doorgaat''. De les van de Grote Verzoendagoorlog (Egypte en Syrië lanceerden op 6 oktober 1973 aanvallen op Israël) is volgens de oud-generaal dat het leger altijd klaar moet staan en bereid moet zijn in actie te komen ,,alsof de volgende oorlog morgen kan beginnen.''

Meteen na de toespraak van Sharon kondigde het ministerie van Defensie aan dat het Israëlische leger de artillerie-eenheden in het noorden heeft versterkt om mogelijke aanvallen van Hezbollahstrijders in Libanon te vergelden. De generale staf gaat er overigens vanuit dat Syrië, dat grote invloed op Hezbollah heeft, het bij diplomatieke protesten zal laten en geen belang heeft bij verdere escalatie.

Twee bataljons reservisten zijn opgeroepen voor actieve dienst. Daarnaast zijn de opleidingen van nieuwe rekruten voor infanterie-eenheden afgebroken om hen naar de bezette Palestijnse gebieden te sturen. Reservisten en de rekruten worden ingezet bij de controleposten rondom de Palestijnse steden en langs de Israëlische afscheidingslinie op de bezette Westelijke Jordaanoever. De controleposten bij de steden en bij de grenzen worden verder versterkt met vrouwelijke soldaten die Palestijnse en Israëlisch-Arabische vrouwen gaan fouilleren. Ook zullen honden worden ingezet. Dat is tot nu toe niet gebeurd omdat de moslims daar grote bezwaren tegen hebben.

De nieuwe Palestijnse premier, Ahmed Qurie, heeft in de Palestijnse en Israëlische ochtendkranten opgeroepen tot een staakt-het-vuren en hervatting van de gesprekken met Israël. Uit de opmerkingen van Bush en Sharon viel op te maken dat Israël (en de VS) daar geen behoefte aan heeft. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Shalom, zei vanochtend dat het aanbod van Qurie ,,een verraderlijke truc is'' en dat zijn regering aan de ,,lange tentakels van Arafat'' hangt.