Eurocommissaris

In het bericht Polen dreigt met EU-referendum (7 oktober, pagina 1) staat dat ,,veel EU-landen, waaronder Nederland, een stemgerechtigde Europees Commissaris [wensen] te houden''. Nederland stelt zich in de onderhandelingen over een Europese grondwet op het standpunt dat elk EU-land wel het recht houdt een Europees Commissaris voor te dragen, maar stemt er mee in dat het stemrecht bij toerbeurt wordt beperkt tot hooguit vijftien leden van de Europese Commissie.