Beurshandel mag intern bij grote banken

De EU-ministers van Financiën gaan er in meerderheid mee akkoord dat banken en beleggingsfirma's buiten de beurs om voor hun cliënten effectentransacties mogen uitvoeren.

Groot-Brittannië, dat de belangen van de Londense City in gevaar ziet komen, behoorde gisteren tot de vijf tegenstemmers op een EU-ministersbijeenkomst.

De maatregel moet de concurrentie tussen beurzen en financiële instellingen vergroten. In enkele zuidelijke lidstaten zijn beurstransacties door banken en beleggingsfirma's nu nog verboden. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) wil ook andere financiële regels harmoniseren, waardoor beleggingsfirma's met `één paspoort' in de EU actief kunnen zijn. Het Europarlement moet zich in tweede lezing nog uitspreken.

Volgens de EU-ministers moeten banken en beleggingsfirma's bij hun effectentransacties van minder dan 25.000 euro wel een aantal gegevens (o.a. tarieven en koersindicaties) aan de markt verstrekken om de transparantie voor kleine particuliere cliënten te vergroten. Bij grote transacties is dat niet nodig en mogen prijzen in onderhandelingen tot stand komen, omdat dan mag worden aangenomen dat het om professionele beleggers gaat. Banken en beleggingsfirma's moeten bij transacties met gecompliceerde producten (onder andere opties) nagaan of de kleine belegger beseft welke risico's hij loopt. In Nederland bestaat al een dergelijke `zorgplicht', maar deze zal volgens minister Zalm enigszins moeten worden aangepast.

Eurocommissaris Bolkestein wuifde gisteren Britse kritiek weg als zou de Londense City ernstig nadeel ondervinden, als banken en beleggingsfirma's in heel de EU buiten de beurs om mogen handelen. ,,De Londense City kan straks ook elders zaken gaan doen en dat is zeer in haar belang'', aldus de Nederlandse eurocommissaris. De Britse staatssecretaris Boateng becijferde gisteren dat de Londense City 450 miljoen euro per jaar aan extra kosten kwijt is, onder meer door de informatieverplichtingen die de nieuwe EU-regels opleggen. Groot-Brittannië en ook Luxemburg willen via het Europarlement alsnog proberen de voorstellen bij te stellen.

Met name de samenklontering onder de Europese beurzen heeft het besluit om banken toe te staan intern te handelen bespoedigd omdat door het samengaan van beurzen een verschraling van de concurrentie dreigt. De Amsterdamse beurs hoort, samen met die van Parijs, Brussel en de Portugese beurzen tot het bedrijf Euronext, dat zelf beursgenoteerd is.