Stadswachten moeten bonnen schrijven

Stadswachten moeten in de toekomst de bevoegdheid krijgen om bonnen uit te schrijven voor kleine vergrijpen zoals wildplassen en lichte verkeersovertredingen. Dat zei Remkes dit weekend in reactie op een pleidooi van Kamerlid Algra (CDA) om deze zogeheten bestuurlijke boetes zo snel mogelijk in te voeren. Voor het uitdelen van boetes door stadswachten zijn een aantal wetswijzigingen nodig. Remkes verwacht dat dit pas in 2005 geregeld zal zijn. De politie heeft meestal geen tijd voor lichte vergrijpen. Stadswachten die onder de verantwoording van de gemeente vallen, hebben nu nog alleen de bevoegdheid om toezicht te houden. De stadswachten moeten wel meer opleiding moeten krijgen als zij bestuurlijke boetes mogen gaan uitdelen. De opbrengsten uit deze boetes moeten bij de gemeente terecht komen die daardoor meer toezichtshouders kunnen aantrekken, aldus Algra.