Spreeuw, vink en graspieper veel geteld

Vogelaars hebben afgelopen zaterdag in Nederland ruim 147.000 vogels van 157 verschillende soorten geteld. Zij deden mee aan het in 27 landen gehouden Europese vogelkijkevenement European Birdwatch. Net als in voorgaande jaren was de spreeuw in Nederland de meest getelde soort, 51.982 keer. Op de tweede plaats kwam de vink, waarvan er 44.371 werden geteld. De graspieper (10.442) werd derde.

In Nederland werd op ruim zeventig locaties door duizenden vogelaars geteld, aldus Vogelbescherming Nederland die de dag voor Nederland coördineerde. Ondanks het matige weer en de vele regen is het totaal ongeveer gelijk aan dat van 2001, toen de vorige Europese vogelteldag werd gehouden. ,,Door de krachtige noord-westenwind aan de kust was er sprake van een goede zeetrek'', aldus Vogelbescherming. Langs zee werden opmerkelijke soorten waargenomen, zoals jan van genten (184), noordse stormvogels (3), grauwe pijlstormvogels (4) en vale stormvogeltjes (4). ,,Normaal vliegen ze ver uit de kust en zijn met het blote oog niet waarneembaar. De sterke wind dreef hen naar het land'', aldus Vogelbescherming. Bijzonder was een vorkstaartmeeuw ter hoogte van Ter Heijde bij Monster. Deze wordt minder dan tien keer per jaar waargenomen. In het binnenland gingen de tellers ,,uit hun dak'' toen er rode wouwen (5), roodkeelpiepers (2) en ijsgorzen (5) overvlogen.

In de top-tien van meest getelde vogels staan na spreeuw, vink en graspieper verder achtereenvolgens aalscholver, houtduif, kuifeend, kneu, kievit, sijs en smient.