NAVO: in principe buiten Kabul

De NAVO heeft vandaag het principebesluit genomen om haar vredesmissie in Afghanistan uit te breiden tot buiten de hoofdstad Kabul. Hoge NAVO-diplomaten spraken van een ,,grote stap vooruit''. Maar zij wezen er tegelijk op dat dit ,,nog niet het finale besluit is van de NAVO'' tot daadwerkelijke uitbreiding.

De door de NAVO geleide, circa 5.000 man sterke vredesmacht ISAF draagt nu met een mandaat van de Verenigde Naties zorg voor de veiligheid in Kabul, in samenwerking met de Afghaanse autoriteiten. ,,De NAVO-ambassadeurs hebben vandaag een politieke leidraad voor een uitbreiding van die missie gegeven aan de militaire planners zodat zij hun werk kunnen doen. Dit is een belangrijk principebesluit, maar nog niet de beslissing van `we gaan'. De concrete uitwerking moet nu volgen'', zei een NAVO-diplomaat vanmiddag.

Voordat het zover is, moeten nog zeker ,,drie aspecten'' worden geregeld, aldus een hoge NAVO-diplomaat. Er moet een operationeel plan komen, duidelijk worden wie bereid is troepen daarvoor te leveren en een nieuwe resolutie van de Verenigde Naties worden aangenomen, die het mandaat van ISAF uitbreidt, zeggen diplomaten. Dit zal nog enige weken vergen, zo is de verwachting bij de NAVO.

Het NAVO-besluit van vandaag zet volgens diplomaten de deur open naar een aantal ,,opties''. Een daarvan is het onder ISAF-vlag brengen van een Duits `provinciaal wederopbouwteam' in de noordelijke stad Kunduz, waarvoor de Duitse regering bereid is enkele honderden soldaten te leveren. Volgens een NAVO-diplomaat is ,,in Nederland binnen Defensie in overweging om hieraan mee te doen, maar nog geen besluit genomen''.

Elders in Afghanistan bestaat al een aantal van deze gemengde militaire en civiele wederopbouwteams, bemand door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nieuw Zeeland. Een andere optie waarover de militaire planners van de NAVO zich nu zullen buigen, is om op andere plaatsen nog meer van zulke teams te vormen, ook onder ISAF-vlag.

,,Het gaat om ad-hocteams met een missie van korte duur en niet over het hele land gestationeerd'', zegt een NAVO-diplomaat. ,,De vraag is of ISAF een netwerk van dit soort teams kan opzetten, en hoeveel mankracht en materiaal dat gaat kosten.'' Een andere vraag is wat bijvoorbeeld de relatie wordt met de operatie Enduring Freedom, de aparte Amerikaanse gevechtsmissie om Al-Qaeda en de Talibaan uit te schakelen.

Een andere mogelijkheid is dat de NAVO ,,verkiezingssteun'' gaat geven door zorg te dragen voor de beveiliging of meehelpt aan het ontwapenen van milities, zegt een NAVO-diplomaat. De NAVO nam op 11 augustus het commando van de vredesmacht ISAF over; voorheen ging de leiding steeds om de zes maanden in andere handen over. ,,Iedere extra stap zetten we nu heel voorzichtig'', zeieen NAVO-diplomaat vanmiddag.