TENTAMENVREES

Naam: Gerrit Ophuis

Functie: studentenpsycholoog

Verbonden aan: Fontys Hogescholen Tilburg

,,Als een depressieve student zegt dat hij zijn bed niet kan uitkomen, antwoord ik: `Je bent hier toch? Geweldig!' Ik wil de góéde momenten vasthouden. Bij de eerste- en tweedejaarsstudenten die voor het eerst op kamers gaan, kan heimwee een belangrijke rol spelen bij depressie.

,,Voor mij zijn de jongeren die hier komen geen cliënten, maar studenten met een hulpvraag – variërend van sociale problemen tot incest of verkrachting. De hulpvraag hoeft niet direct gerelateerd te zijn aan hun studie, maar hij beïnvloedt meestal de studieresultaten.

,,Het eerste dat ik wil weten: Wat is je hulpvraag? Waar wil je mee geholpen worden? Wanneer heb je er geen last van? Wat maakt dat je je zo voelt? Meestal zijn studenten zich daar niet van bewust. Met doorvragen probeer ik erachter te komen. De student staat centraal. Hij moet het werk zélf doen, want de oplossing ligt bij hem. Zoeken naar antwoorden hoeft niet op mijn manier. Sommigen hebben baat bij een zelfhulpboek. Prima.

,,Soms kan een cursus `Grip op je dip' of `Tentamenvrees' al voldoende zijn. Er zijn ook studenten met diepe depressies, ernstige eetstoornissen of psychiatrische stoornissen – die verwijs ik altijd door naar de GGZ, eerstelijns-psycholoog of de psychiatrische afdeling van de Tilburgse ziekenhuizen.

,,Iemand die mishandeling of misbruik verdrongen heeft, kan daar tijdens bijvoorbeeld een opleiding pedagogie weer last van krijgen. Conservatoriumstudenten hebben vaak last van podiumvrees, dansstudenten lijden vaker aan eetstoornissen dan andere studenten.

,,De meeste studenten praten met vrienden over hun problemen, soms worden ze door diezelfde vrienden naar ons doorverwezen. Maar er zijn ook studenten die in stilte lijden, omdat ze bang zijn voor gek te worden versleten. De vooroordelen zijn helaas de wereld nog niet uit.''