De bezem erdoor

De commerciële aspecten van de publieke omroep, zoals beschreven in uw dossier zijn naar mijn oordeel niet gewenst. De publieke omroep zou uitzendingen moeten verzorgen die door de maatschappij van belang worden geacht en niet door de commerciële omroepen worden geproduceerd. Kijkcijfers zijn daarbij niet van belang.

Het is vanzelfsprekend dat de uitvoering efficiënt en tegen een billijke beloning moet plaatsvinden. Gezien uw dossier zijn ook in dit opzicht grote verbeteringen nodig. Ik hoop dat mede op basis van uw dossier de bezem flink door de publieke omroep gaat. De steun van CDA en PvdA voor het huidige bestel lijkt me niet meer verantwoord.