`De' ander bestaat niet 4

Professor Philipse hanteert entiteiten zoals `de' westerse cultuur en `de' cultuur van de islam. Door zo de discussie te voeren wordt het mogelijk om een afschrikwekkend beeld van immigranten te scheppen.

Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Haal het slechtste uit de westerse cultuur naar voren en poneer dit als illustratie van `de' westerse cultuur. Bijvoorbeeld: de kruistochten, de Spaanse inquisitie, de slavenhandel, onze koloniale escapades, de moord op de indianen, de jodenvervolging. De wereld is veranderd, maar ruim 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog is het niet zo dat wij andere mensen zijn geworden. Wij zijn niet immuun geworden voor xenofobe tendensen. Die worden voortdurend aangewakkerd, ook door een pleidooi als dat van Philipse. Hij zegt eigenlijk: pas op voor deze mensen, ze zijn wezenlijk anders dan wij. Ze moeten bijna gehersenspoeld worden om één van ons te kunnen worden. Maar onze werkelijke opdracht is niet bangmakerij, maar een oproep aan allen om samen te leven.