Premier wijst Nicolaï terecht

Staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken is gisteren in de Tweede Kamer door premier Balkenende publiekelijk tot de orde geroepen, omdat hij in een kranteninterview een deel van de Nederlandse onderhandelingsstrategie op de komende Europese top had onthuld.

Nicolaï had in de Telegraaf gezegd dat Nederland zijn verzet tegen het opgeven van het nationale vetorecht ten aanzien van de meerjarenbegroting van de Europese Unie zou willen staken, wanneer er een ,,netto-begrenzer'' zou komen. Daarmee wordt bedoeld een sleutel voor wat landen maximaal afdragen aan de EU, in termen van een percentage van hun bruto nationaal product.

Balkenende verklaarde in de Kamer enkele malen met nadruk dat het hier ,,twee volledig gescheiden'' onderwerpen betreft. Toen in het Kamerdebat later Nicolaï aan het woord kwam, bleek dat deze zijn uitspraken in de Telegraaf niet meer kon herhalen en zich moest beperken tot de formule: ,,Ik sluit mij aan bij wat de minister-president hierover gezegd heeft.''

Nicolaï slikte zijn opmerkingen echter ook niet in. Voorafgaand aan het Kamerdebat had zijn woordvoerder laten weten, dat Nicolaï in de Telegraaf correct was geciteerd. De VVD-staatssecretaris van Europese Zaken, die zich in het buitenland minister mag noemen, onthulde een stukje van de Nederlandse strategie op de Intergouvernementele Conferentie (IGC) over de nieuwe Europese grondwet, die morgen in Rome begint.

De openbare terechtwijzing van Nicolaï komt op een voor deze bewindsman gevoelig moment, met name door het spoedig aantreden van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de CDA'er Bot. Met diens voorganger De Hoop Scheffer, die nog tot 3 december in functie blijft, heeft Nicolaï enkele malen een conflict gehad over de onderlinge taakverdeling in Europese onderhandelingen.

Bovendien kampt de VVD-staatssecretaris met het probleem dat zijn eigen partij in de Tweede Kamer andere standpunten huldigt dan hij als lid van de regering kan vertolken – vooral ten aanzien van het behoud van de stemgerechtigde Nederlandse eurocommissaris.

KAMERDEBAT: pagina Pagina 3