Huisbezoek voor werklozen

Mensen met een WAO- of WW-uitkering kunnen dit jaar huisbezoek krijgen. Een inspecteur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) controleert dan of zij zich wel aan de regels houden en niet frauderen. Het UWV is in juni bij wijze van proef met deze huisbezoeken begonnen en heeft er inmiddels 1.100 afgelegd. Het is de bedoeling dat voor eind dit jaar 4.500 uitkeringsgerechtigden een bezoek krijgen. Bij de bezoeken is al een aantal fraudegevallen geconstateerd.