VVD: sluit moskee die haat zaait

De VVD wil moskeeën sluiten die oproepen tot geweld en haat. Het Kamerlid Wilders (VVD) stelde gisteren tijdens overleg in de Tweede Kamer over moslimfundamentalisme voor de wet hiervoor te wijzigen.

Instellingen en organisaties die een bedreiging vormen voor de openbare orde kunnen al worden gesloten. Voor kerkgenootschappen geldt een uitzondering. Wilders drong er bij minister Donner (Justitie) op aan om die uitzonderingsbepaling op te heffen. De VVD kreeg de steun van de LPF en GroenLinks. Het Kamerlid Vos (GroenLinks) vindt wel dat hier ,,grondig onderzoek aan vooraf moet gaan' en dat ,,terughoudendheid moet worden betracht bij het aanpassen van het strafrecht''. ,,Dat strafrecht bestaat in goede en in slechte tijden'', aldus Vos. Het CDA is volgens het Kamerlid Van Fessem (CDA) nog niet zo ver om ,,al over te gaan tot het sluiten van gebouwen''. ,,We moeten beginnen met het aanpakken van personen en organisaties, die de wet overtreden.''

Het voorstel van de VVD is een reactie op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar bij met name de Arrahmane-moskee in Amsterdam en de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. Daar zouden jongeren voor de islamitische jihad worden geronseld. In de Arrahmane-moskee in Amsterdam werd een imam bovendien betrapt op het verheerlijken van de Palestijnse zelfmoordaanslagen. Eerder dit jaar stonden in Rotterdam dertien moslims terecht die betrokken zouden zijn bij ronselpraktijken. Enkele van hen werden in verband gebracht met de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) schreef in april in een brief aan de Kamer dat de moskee in Eindhoven bijdraagt tot ,,radicalisering van met name jonge moslims'', maar dat een verdenking van ,,directe betrokkenheid bij de gewelddadige jihad of terrorisme voorshands niet gerechtvaardigd is''.

Volgens Wilders beperkt het probleem van antidemocratische uitingen, het oproepen tot de heilige oorlog en haat tegen de westerse samenleving, zich niet tot deze twee moskeeën in Nederland. Volgens hem ,,vormt het islamitische terrorisme de belangrijkste bedreiging voor de westerse samenleving.'' Donner wilde gisteren niet zover gaan het voorstel van de VVD over te nemen. Wel zei hij na te denken over de noodzaak om de uitzonderingsbepaling voor kerkelijke organisaties op te heffen. ,,Maar tot een definitief oordeel ben ik nog niet gekomen.''