Rijk richt speciaal rampenteam op

De rijksoverheid krijgt begin volgend jaar de beschikking over een eigen, gespecialiseerd rampenteam: het Urban Search and Rescue-team, kortweg Usar.nl genoemd. Het team bestaat uit 150 man: brandweerlieden, politieagenten, verpleegkundigen, artsen, defensiepersoneel en andere specialisten. Ook heeft het de beschikking over acht speurhonden. Usar.nl richt zich op opsporing en redding van mensen bij grote rampen, zowel nationaal als internationaal.

De leiding van het team berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Andere ministeries, zoals Buitenlandse Zaken, Defensie en VWS, kunnen het team ook inzetten.

Het team is opgericht naar aanleiding van de ramp in Enschede en de aardbevingen in Turkije. ,,De kracht van het team is dat het snel en afgestemd kan opereren'', zegt projectleider J. Keulen. ,,Het team is gewend met elkaar te werken en volgt vaste procedures.''

Usar.nl moet tussen 12 en 24 uur na de alarmering met de werkzaamheden beginnen. Doel in de eerste 72 uur is het opsporen en redden van mensen en dieren. Het rampenteam zorgt zelf voor voedsel en slaapplaatsen als het wordt ingezet. ,,Als de helft van een stad in puin ligt, kun je niet om eten en drinken vragen'', zegt Keulen.

Usar.nl zal zich houden aan de richtlijnen van de Verenigde Naties voor reddingsteams. Zo moet het bijstandsteam dat het eerste op de plek van de ramp arriveert een coördinatiecentrum inrichten.

De kosten voor het team bedragen ,,een paar miljoen'' euro voor training en uitrusting. De teamleden doen dit werk naast hun reguliere baan. Keulen verwacht dat het team één keer per jaar ingezet moet worden. ,,Er kunnen ook onderdelen van het team worden ingezet. En de teamleden nemen hun ervaring ook mee naar de eigen organisatie'', zegt projectleider Keulen.

Zestig teamleden zijn al getraind, de overigen zijn eind dit jaar klaar hun opleiding. Wie de landelijke commandant van Usar.nl wordt is nog niet bekend.

Een bureau dat ressorteert onder het logistiek centrum Zoetermeer van het ministerie van Binnenlandse Zaken handelt de administratieve zaken van het team af.

De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zijn eveneens betrokken bij het nieuwe reddingsteam