Ministeries te traag met antwoorden

Ministeries overschrijden te vaak de wettelijke termijn voor het beantwoorden van brieven en e-mails van burgers. Die moeten daardoor te lang wachten op een reactie op hun vragen of klachten, wat hun vertrouwen in de overheid kan beschadigen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een rapport dat gisteren is aangeboden aan minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing). De ombudsman was het onderzoek op eigen initiatief begonnen, omdat de helft van de klachten die de ombudsman ontvangt, gaan over het niet of te laat reageren van de overheid. Het kan soms wel 80 weken duren voordat de overheid een beslissing neemt op een bezwaarschrift, terwijl de wettelijke termijn zes tot tien weken is. De ombudsman heeft een correspondentiewijzer uitgegeven voor ambtenaren, om de beantwoording te bespoedigen. Als ministeries er niet in slagen binnen de wettelijke beslistermijn te blijven, moeten ze burgers op zijn minst een tussentijds bericht sturen over de vertraging, zo stelt de ombudsman.