Het nieuws van 1 oktober 2003

Beleid zonder geheugen

In de nota `Kennis, Innovatie, Meedoen. Beleid begrotingssubsidies Volksgezondheid Welzijn Sport (VWS)', wordt het nieuwe subsidiebeleid beschreven. Een beleid dat, zo valt in het stuk te lezen, aansluit bij het streven van het kabinet om de eigen verantwoordelijkheid van de burgers te vergroten. In deze tijd waarin velen zeggen dat de dingen maar eens bij de naam genoemd moeten worden, maakt dergelijke taal vast grote indruk. Eigen verantwoordelijkheid. Wie behalve natuurlijk de verstokte aanhangers van de linkse kerk, kan daar nu op tegen zijn? Geen mens zit te wachten op slappe, passieve, vegeterende burgers die hun handje ophouden. En al helemaal niemand zit te wachten op gesubsidieerde organisaties waarin dergelijke lieden zich verschuilen en verzamelen. Dicht die geldkraan dus. Weg met, zoals het in de keurige taal van de nota heet, subsidies voor kleine, specifieke doelgroepen met activiteiten op het terrein van jeugd, sport en maatschappelijke hulpverlening. Stoppen met of zwaar korten van subsidies waarvan de omvang op historische gronden berust. En zo geschiedde. Op de lijst van door deze bezuinigingen getroffen organisaties staan vele namen waaronder die van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, Scouting Nederland, de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers en de Pinkster Jeugdbeweging. Ongetwijfeld zijn de bezuinigingsmaatregelen voor ieder van deze clubs dramatisch. De eerlijkheid gebiedt mij evenwel te zeggen dat ik me niet al te lang druk heb gemaakt om het bedreigde voortbestaan van bijvoorbeeld de Nederlandse Katholieke Sportfederatie of de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond, hoe sympathiek ik het ook vind dat dergelijke clubs bestaan en hoe zorgwekkend en getuigend van weinig beschaving ik het ook vind dat organisaties die in zekere zin de vrolijke franje van de maatschappij vormen, vrijwel geheel van overheidssteun verstoken blijven.