Topsalarissen

Een Kamer-meerderheid wil inkomens van bestuurders in de publieke en semi-publieke sector beknotten. Vanmiddag zou het CDA daartoe een voorstel doen.

Pagina 10