Streng beleid kan Rotterdams college redden

Hoewel het Rotterdamse collegezijn meerderheidin de raad kwijt is, kan het blijven zitten. Een law and order-beleid is daar voorwaarde voor.

Ze zitten achteraan of in de uiterste hoek van een van de banken in de raadszaal: de afgescheiden raadsleden van Leefbaar Rotterdam (4), PvdA (1) en de eenmansfracties SP, ChristenUnie-SGP en Stadspartij Rotterdam.

Acht eenmansfracties had de Rotterdamse gemeenteraad (45 leden) sinds gisteren kunnen tellen, ware het niet dat de vierde `dissident' van Leefbaar Rotterdam, Joop van Heijgen, zich heeft aangesloten bij Michiel Smit (ook een dissident). Samen vormen zij nu de fractie NieuwRechts. Volgens een direct uitgegeven persbericht kenmerkt deze fractie zich ,,door een duidelijke stellingname voor de allochtonenstop, tegen deelgemeenten, tegen islamisering en tegen gedoogbeleid''.

Blijven over: zes eenmansfracties, twee tweemansfracties (NieuwRechts, D66), een driemansfractie (GroenLinks), een viermansfractie (VVD), een vijfmansfractie (CDA) en twee grotere fracties: Leefbaar Rotterdam (13, was 17) en PvdA (10, was 11). Van deze twaalf fracties vormen er drie de coalitie (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD). En die heeft sinds het vertrek van Joop van Heijgen naar NieuwRechts niet langer een meerderheid in de raad.

Het college heeft er alle vertrouwen in dat dit niet tot al te veel problemen zal leiden. Omdat PvdA en Leefbaar Rotterdam niet met elkaar overweg kunnen, en de rest van de raad verbrokkeld is geraakt, is een alternatief college niet goed denkbaar. Daarnaast kan het gedachtegoed dat het fundament vormt van het collegeprogram, met zijn fortuynistische nadruk op law and order, nog steeds op veel medestanders rekenen.

Sterker, een aantal Leefbaar-dissidenten vindt juist dat het college niet ver genoeg gaat in de uitvoering van dat program. Van Heijgen stapte op omdat zijn fractie volgens hem ,,de invasie van vreemdelingen niet met strenge maatregelen bestrijdt''. In plaats daarvan ,,gaat de fractie mee'' met het CDA en de VVD. CDA en VVD dwongen wethouder Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam onlangs zijn uitspraken over een mogelijke `allochtonenstop' terug te nemen.

,,Wij steunen het college op hoofdlijnen'', zegt Michiel Smit van NieuwRechts, die afgelopen vrijdag nog Filip Dewinter van het Vlaams Blok in Rotterdam ontving. ,,Maar wij willen wél dat het college wat laat zien. Ze moeten wat presteren.'' Dat betekent dat het college het nog moeilijk kan krijgen wanneer het binnenkort komt met ,,een concreet actieprogramma'' tegen de criminaliteit, de overlast en het onaangepaste gedrag ,,die zich voor een belangrijk deel manifesteren onder allochtonen'', zoals het college de raad heeft beloofd.

Die maatregelen zullen sommige raadsleden ongetwijfeld niet ver genoeg gaan, waaronder behalve de dissidenten wellicht ook een aantal nog zittende Leefbaren. ,,Grenzen dicht, liever nu dan morgen. Maar wie we een paspoort hebben gegeven, die horen er nu gewoon bij'', verwoordt bijvoorbeeld Victor Reijkersz op de Forumpagina van de Leefbaar-site het gevoel van een deel van de fractie.

Dat gevoel wordt in het geheel niet gedeeld door het CDA. Die fractie steunde onlangs juist een PvdA-motie waarin stond dat ,,niet het ras of het land van herkomst de oorzaak kan zijn van maatschappelijke problemen''. Het CDA stoort zich aan uitspraken waarin allochtonen per definitie als overlastgevend worden gezien. Oók als het college zulke uitspraken doet.

Maar afbrokkelende steun hoeft niet met de hoofdlijnen van beleid te maken te hebben. Over een paar weken vindt in de raad het debat over de begroting plaats. De dissidenten sluiten niet uit dat ze bij moties of amendementen ,,met de oppositie meestemmen''. Die zal daar met het opstellen van moties en amendementen ongetwijfeld op anticiperen.