Plan Italië hervorming pensioenen

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft gisteren een lang verwachte hervorming van het pensioenstelsel aangekondigd. Hij noemde de ingreep ,,juist en onvermijdelijk'', omdat het huidige stelsel te duur is.

Met ingang van 2008 kan een Italiaan pas met pensioen als hij of 40 jaar heeft gewerkt (nu 35), of 65 jaar is, zo zei Berlusconi gisteravond in een televisieboodschap op alle zenders. Vrouwen mogen als ze zestig worden al stoppen met werken. Wie langer doorwerkt, krijgt een bonus van 32,7 procent van zijn loon. Voor degenen die voor 2008 met pensioen zouden gaan, verandert er niks.

De komende weken zullen sociale partners en regering onderhandelen over het hervormingsplan. Vakbonden hebben al stakingen aangekondigd.

De regering is het ook eens geworden over de begrotingsplannen voor 2004. In totaal zal er 16 miljard euro worden bezuinigd. Op die manier wordt het begrotingstekort beperkt tot 2,2 procent. Voor 2003 wordt nu gerekend met een begrotingstekort van 2,5 procent. Daarmee zou Italië binnen de door de EU gestelde bandbreedte van 3 procent blijven.

Tweederde van de bezuinigingen in de begroting voor 2004 betreft eenmalige ingrepen. Het meest in het oog springend is het plan om mensen die illegaal een huis hebben gebouwd de kans te geven dit pand à 150 euro per vierkante meter te laten legaliseren. Er is verzet tegen deze maatregel die 3 miljard euro zou opleveren, omdat veel van die huizen gebouwd zijn in agrarisch of beschermd gebied, en omdat de realisering van een deugdelijke infrastructuur rond deze panden de lokale overheden mogelijk net zo veel kost als wat het generaal pardon de fiscus zou opleveren.

De regering verlengt ook de deadline voor het generaal pardon voor degenen die hebben verzuimd belasting te betalen en denkt daarmee 3 miljard binnen te halen. Met de verkoop van onroerend goed verwacht het kabinet 5 miljard euro te incasseren.

In de begroting is 5 miljard euro vrijgemaakt voor stimulering van investeringen in technologische ontwikkeling. Dit bedrag wordt onder meer gebruikt voor het opzetten van een Italiaans technologisch instituut in Genua. Ook is er ruimte voor belastingvoordelen voor Italiaanse wetenschappers die bereid zijn vanuit het buitenland terug te keren. Gezinnen die een tweede kind ter wereld brengen, krijgen daarvoor een premie van 1.000 euro.