Personalia: Jan Westert

Jan Westert (52) is benoemd tot directeur van de Vereniging Philadelphia, een protestants-christelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap. De vereniging telt 15.000 leden en donateurs.

Westert was tot voor kort voorzitter van het VakGMV, de werknemersorganisatie van het christennetwerk GMV in Zwolle.