Ontslag voor hoge ambtenaar brandbestrijding Portugal

Uiteindelijk waren het niet de massale bosbranden van afgelopen zomer die de hoogste ambtenaar van de brandbestrijding in Portugal, Joaquim António Leal Martins, noodlottig werden. De voorzitter van de nationale brandweerdienst bood gisteren zijn ontslag aan na een televisiereportage waarin werd onthuld hoe hij een brandweerhelikopter had gebruikt voor toeristische uitstapjes.

Het ontslag, dat direct werd geaccepteerd, komt te midden van waarschuwingen voor overstromingen en vervuiling van het rivierwater nu de regenperiode aanbreekt.

Het vertrek van Leal Martins volgt na massale kritiek over de chaotische wijze waarop Portugal deze zomer zijn bosbranden heeft trachten te bestrijden. Het vuur, dat maandenlang aanhield, eiste zeker 20 levens en vernietigde ruim 410.000 hectare land.

Leal Martins was bij zijn benoeming door de regering in april van dit jaar al een uiterst omstreden figuur. Als bouwtechnisch ingenieur van scheepsmotoren had hij geen enkele ervaring op het gebied van brandbestrijding. De liga van brandweerlieden riep in mei een staking uit uit onvrede met de benoeming.

De benoeming door de conservatieve regering van premier Durão Barroso werd gezien als een typisch voorbeeld van vriendjespolitiek, een hardnekkig euvel in Portugals topzware bureaucratie. Daarbij zijn goede contacten aanzienlijk belangrijker dan eventuele vaardigheden. De voorzitter van de brandweerbond, Duarte Caldeira, sprak gisteren de hoop uit dat er dit keer wel iemand wordt benoemd met verstand van zaken. ,,We hebben competente mensen met professionele ervaring nodig'', aldus Duarte Caldeira.

Van de zijde van de socialistische oppositie werd het ontslag aangegrepen door de beschuldigende vinger richting de regering uit te steken. Volgens de oppositieleider Ferro Rodrigues tracht het kabinet de politieke verantwoordelijkheid voor de chaos af te schuiven op het ambtelijke apparaat. ,,Het zijn altijd de ambtenaren die aftreden'', aldus Rodrigues.

Vanuit brandweerkringen is aangedrongen op een grondige herstructurering van Portugals brandbestrijding. Dit nadat onder meer bleek dat Portugal geen gebruik had gemaakt van Europese gelden die speciaal waren vrijgemaakt om de brandbestrijding te verbeteren.

De nationale brandweerdienst heeft inmiddels gewaarschuwd voor gevaarlijke overstromingen en aardverschuivingen. Nu het regenseizoen aanbreekt, is de kans groot dat in de door bosbranden getroffen gebieden een gevaarlijke erosie zal plaatsvinden nu bomen de grond niet langer vasthouden. Daarnaast is gewaarschuwd voor ernstige watervervuiling doordat as in enorme hoeveelheden in de grote rivieren terecht zal komen.