Ober

,,Drie espresso's, een mineraalwater en een biertje, dat is dan vijftien euro vijftig'', zegt de ober, die met het loopje van een sierduif over het terras struint. Een Hollands gezelschap zijn we, dus iedereen wappert ineens met geld om niet voor andermans bier te hoeven opdraaien. De ober is vertrouwd met die verwarring, hij doet niet aan bonnetjes en laat de gezamenlijke opbrengst van een tien eurobiljet, een twintig eurobiljet plus een twee-euromunt zijn portefeuille in glijden als speelkaarten in een goochelaarsmanchet.

,,Eh, eh, mijnheer, we krijgen nog geld van u terug'', oppert een van ons een kwartiertje later.

,,U krijgt niets'', sist de sierduif, ,,en als u doorzeurt zeg ik tegen mijn baas dat u weigert de rekening te betalen.'' Eh, daar hebben we niet van terug.

    • Marianne Vermeijden