Minister Bot

UITEINDELIJK is de keuze dan toch op oud-topdiplomaat Ben Bot gevallen om de naar de NAVO vertrekkende Jaap de Hoop Scheffer op te volgen als minister van Buitenlandse Zaken. De naam van Bot circuleerde reeds in Den Haag toen De Hoop Scheffer alleen nog maar werd genoemd als nieuwe secretaris-generaal van de Navo. Dat er een week zat tussen de aankondiging van het vertrek van De Hoop Scheffer en de bekendmaking van Bot als diens opvolger, wijst erop dat hij niet de enige kandidaat was. In elk geval is hij wel de best ingewerkte kandidaat als de agenda van Buitenlandse Zaken in ogenschouw wordt genomen. De komende tijd zal in het teken staan van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Op dit terrein is de ex-permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie uitstekend ingevoerd.

Diplomatieke gaven zullen van Bot vooral in Nederland zelf worden verwacht. Het afgelopen weekeinde eiste VVD-fractievoorzitter Van Aartsen een harde lijn van het kabinet bij de onderhandelingen over de Europese Grondwet. Zo zal Nederland zich volgens hem sterk moeten maken voor het behoud van een Nederlandse Eurocommissaris met stemrecht. In het zicht van een raadgevend referendum over de grondwet kunnen deze onderhandelingen nog een zware binnenlandse politieke lading krijgen met daarbij een centrale rol voor Bot.

NU DE NAAM van de nieuwe minister bekend is zou de benoeming eigenlijk ook zo snel mogelijk moeten ingaan. Als aanstaande secretaris-generaal van de NAVO kan De Hoop Scheffer niet langer optimaal functioneren als onafhankelijke Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Ook de Intergouvernementele Conferentie over de Europese Grondwet die komende weekeinde in Rome begint, vergt de komende maanden een volwaardige minister van Buitenlandse Zaken. Minister-president Balkenende heeft voor een lange transitieperiode gekozen omdat wordt gehecht aan een ,,goede afronding van het Nederlandse OVSE-voorzitterschap''. Het gaat in dit geval om een afsluitende ministersconferentie die begin december in Maastricht wordt gehouden. De dag erna treedt Bot in functie. Het kabinet had beter kunnen kiezen voor een andere prioriteitstelling.