Meerderheid valt weg voor college R'dam

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Joop van Heijgen (Leefbaar Rotterdam) heeft gisteren besloten de fractie te verlaten.

Van Heijgen is daarmee het vierde fractielid dat opstapt uit Leefbaar Rotterdam. Hij treedt toe tot NieuwRechts, de (tot nu toe) eenmansfractie van de eerder wegens extreem rechtse sympathieën uit Leefbaar Rotterdam gezette Michiel Smit.

Met het al enkele weken dreigende vertrek van Van Heijgen verliest het Rotterdamse college (Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD) de meerderheid in het college. Van de 45 raadsleden steunen nu nog 22 het college.

Joop van Heijgen vindt dat Leefbaar Rotterdam te weinig profiel heeft in het college: hij wil hardere maatregelen tegen de overlast door bepaalde groepen allochtonen. Van Heijgen wijt dit gebrek aan profiel aan fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam, van wie hij eerder tevergeefs het vertrek eiste. Vrijdag ontvingen Van Heijgen en Michiel Smit Vlaams Blok-leider Filip Dewinter op het Rotterdamse stadhuis.

Eerder lieten Smit, Van Heijgen en Leefbaar-dissident Harry Maronier (geen lid van NieuwRechts) al weten het college niet meer onvoorwaardelijk te zullen steunen. Het trio wil meer daadkracht van het college. Ze verwijten hun voormalige fractie standpunten af te zwakken ten behoeve van de instandhouding van het college.

Leefbaar Rotterdam had Van Heijgen gevraagd zijn zetel op te geven. Van Heijgen weigerde dit gisteren. In de fractie is daarop verbolgen gereageerd. Van Heijgen kwam net als de meeste andere leden van zijn fractie niet op eigen kracht, maar dankzij het grote aantal stemmen op Pim Fortuyn in de Rotterdamse raad. Op Van Heijgen stemden in maart 2002 een twintigtal Rotterdammers.