Kwaliteit van pabo's onder druk

De kwaliteit van de 37 lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo's) wordt bedreigd. Oorzaak is het toenemend aantal studenten dat zich inschrijft. Door de grote hoeveelheid eisen die aan aankomende leraren worden gesteld, zijn de opleidingen bovendien overladen en weinig diepgaand.

Dit blijkt uit een rapport dat vanmiddag gepresenteerd zou worden aan de HBO-Raad, de vereniging van hogescholen. Een visitatiecommissie onder leiding van emeritus hoogleraar orthopedagogiek L. Stevens heeft de opleidingen doorgelicht.

Al jarenlang stijgt de instroom van eerstejaars studenten aan de pabo's dit schooljaar zelfs met ruim 15 procent. In totaal tellen de pabo's al meer dan 25.000 studenten. Hierdoor ligt er een steeds grotere druk op het personeel van de lerarenopleidingen, schrijft de commissie. Deze druk wordt nog groter omdat het percentage studenten dat extra begeleiding nodig heeft zoals zij-instromers uit het bedrijfsleven, mbo'ers en allochtonen nog meer toeneemt. ,,Daarbij komen de grenzen van het (kwalitatief verantwoord) haalbare in zicht'', aldus de commissie.

De overheid doet veel moeite om juist deze groepen voor het vak van leraar te interesseren, omdat het lerarentekort in het basisonderwijs de komende jaren tot recordhoogte stijgt. Tot 2006 zijn op de basisscholen naar schatting 28.000 nieuwe leraren nodig.

Een andere bedreiging voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen vormen volgens de commissie de vele gedetailleerde eisen waaraan beginnende leraren moeten voldoen. Sinds een paar jaar heeft de overheid 105 zogeheten startbekwaamheden voor leraren vastgelegd. Volgens de commissie leiden deze eisen tot ,,spanning'' op de lerarenopleidingen, omdat de diepgang van de pabo hier onder lijdt. Omdat studenten niet aan alle eisen kunnen voldoen, slaan opleidingen sommige eisen over. De commissie raadt de pabo's aan afspraken te maken over de minimale eisen waaraan een leraar moet voldoen. Volgens de commissie leveren de pabo's nog altijd voldoende gekwalificeerde leraren af, maar zullen zij beter moeten samenwerken om het niveau te blijven garanderen.