Kwaliteit pabo's staat onder druk

De kwaliteit van de 37 lerarenopleidingen voor het basisonderwijs wordt bedreigd door het toenemend aantal studenten dat zich inschrijft. De vele eisen die aan aankomende leraren worden gesteld maken de opleidingen overladen.

Pagina 3