Kamer wil beperking topsalaris directies

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de inkomens van bestuurders in de publieke en semi-publieke sector aan banden leggen. Vanmiddag zou het CDA een voorstel doen om de salarissstijgingen van bestuurders van zelfstandige bestuursorganen te dempen.

Kamerlid De Nerée (CDA) vindt het onverteerbaar dat ,,een van de eerste daden van bestuurders het verdubbelen of verdrievoudigen van hun salaris is''. Hij wil dat bij nieuwe bestuursorganen duidelijke afspraken gemaakt worden over de salarisstructuur. ,,Een salaris hoeft niet altijd omhoog'', zegt hij, verwijzend naar de forse salarisstijging van Arthur Docters van Leeuwen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Dirk Witteveen van de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK).

De Nerée zou vanmiddag bij de algemene financiële beschouwingen aan minister Zalm (Financiën) vragen iets aan de topinkomens van bestuurders te doen. ,,Het afbreukrisico van deze bestuurders is veel kleiner dan die van de premier, maar ze verdienen veel meer, dat is raar'', aldus De Nerée. Het CDA kan waarschijnlijk op steun van PvdA, GroenLinks en de SP rekenen.

De PvdA-fractie zou vanmiddag vooral de eigen tegenbegroting onder de aandacht brengen. Daarin wil de partij meer aandacht voor werkgelegenheid. PvdA'er Crone wil dat het kabinet weer meer aan de hand van het zogenoemde `transactiemodel' (,,straffen én belonen'', aldus Crone) gaat besturen in plaats van aan ,,dictatenpolitiek te doen''. De PvdA wil dat de overheid meer gaat optreden in plaats van terugtreden, aldus Crone.

Samen met D66 wil de PvdA ook de filmsector helpen. Per 1 januari vervalt de zogenoemde film-cv, een fiscale regeling die het voor particulieren aantrekkelijk maakt in Nederlandse films te investeren. De PvdA wil de regeling niet schrappen, maar wel aanscherpen zodat er meer naar culturele dan naar commerciële prestaties wordt gekeken.

CDA, PvdA, GroenLinks en de SP willen ook af van de eigen bijdrage voor medicijnen. GroenLinks wil verder proberen het verlies aan werkgelegenheid zoals dat door het kabinetsbeleid wordt veroorzaakt om te keren in banengroei.