EU komt tot compromis over havenwerk

Delegaties van het Europarlement en de EU-lidstaten hebben vannacht een moeizaam compromis bereikt over een omstreden richtlijn voor liberalisering van havendiensten. Maar het is onzeker of het voltallige Europarlement binnenkort met het compromis instemt, waardoor de richtlijn over de `zelfafhandeling' door reders van schepen er mogelijk helemaal niet komt. Europese havenvakbonden verzetten zich tegen de EU-richtlijn, die volgens hen ten koste gaat van banen en veiligheid. Bij demonstraties en stakingen kwam het gisteren nog tot rellen in Rotterdam.

Volgens het compromis kunnen lidstaten zelf bepalen of voor de afhandeling van schepen in eigen beheer vooraf een vergunning nodig is met voorwaarden over beroepskwalificaties en werkgelegenheid. Een kleine meerderheid van de delegatie van het Europarlement trok hieruit de conclusie dat dit geschoold havenpersoneel voldoende garanties biedt. Maar tegenstanders, onder wie groenen en socialisten, meenden dat toch de bestaanszekerheid van havenwerkers op het spel staat. Het Europarlement heeft zich steeds tegen vergaande liberalisering verzet en loodsdiensten moesten er volgens het parlement buiten blijven.

De parlementsdelegatie ging akkoord met de formulering dat de richtlijn geen afbreuk mag doen aan nationale sociale voorschriften. Reders mogen alleen scheepsbemanningen inzetten bij het laden en lossen, maar geen eigen grondpersoneel gebruiken. Volgens het compromis krijgen lidstaten de vrijheid loodsdiensten zelf uit te voeren of aan één dienstverlener uit te besteden.

Volgens parlementsrapporteur Georg Jarzembowski (christen-democraat) is het uitgesloten dat onbevoegd personeel wordt ingezet. Volgens Europarlementariër Peter Pex (CDA) is sociale dumping ,,nagenoeg uitgesloten''. Eurocommissaris Loyola de Palacio (Transport), die de concurrentie tussen havens en het zeetransport wil bevorderen, sprak teleurgesteld van een ,,uitgeklede'' richtlijn. ,,Als Europese Commissie hebben we niet veel bereikt.'' Nederland vond de richtlijn steeds onnodig, omdat in Nederlandse havens al concurrerend wordt gewerkt. Tot zover onze correspondent.

Minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) begrijpt niet waar de havenwerkers voor staken. ,,De richtlijn waar men nu tegen te hoop loopt is zo verzwakt dat het echt niks meer voorstelt'', aldus de minister gisteren in het radioprogramma `Met het oog op morgen'. Ze heeft daarom ,,enkele weken geleden al'' De Palacio gevraagd de richtlijn weer in te trekken. Peijs zei zelf via het indienen van amendementen te hebben meegewerkt aan het uithollen van de richtlijn. ,,Het ging erom dat ondernemers zelf kunnen kiezen wie ze voor de afhandeling van de vracht inhuren, maar dat is vervolgens weer met zoveel kwaliteitseisen omgeven dat de regel niets meer voorstelt.'' Peijs kondigde aan dat zij samen met haar collega van VROM (Veiligheid) nieuwe havenwetgeving voorbereidt. ,,Daarin worden eisen op het gebied van registratie en kwaliteit opgenomen'', aldus Peijs in het radioprogramma.