Dekker: spoedwet voor extra woningen

Minister Dekker (VROM) maakt een spoedwet om zo'n 400.000 extra woningen te kunnen bouwen. Dat heeft zij de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten.

Volgens Dekker moeten er vanaf volgend jaar tot 2010 tussen de 380.000 en 420.000 nieuwe woningen bijkomen. Die zijn nodig om de oplopende achterstand weg te werken. Dekker geeft aan dat zelfs wanneer dit aantal wordt gehaald, de achterstand in 2010 nog op 1,5 tot 2 procent zal liggen. Bij ongewijzigd beleid zou het tekort in 2010 op 2,3 procent uitkomen, aldus de minister in haar brief. Nu bedraagt het tekort ruim 160.000 woningen. Komend jaar worden er 67.000 nieuwe woningen gebouwd, de productie staat daarmee volgens de minister op een te laag peil. De ingestelde `aanjaagteams' van VROM hebben tot nu toe te weinig resultaat geboekt.

Met de spoedwet wil Dekker het grondeigenaren moeilijker maken woningbouw tegen te houden. Tegelijk is Dekker van plan om allerlei regels rond het bouwen te schrappen of te vereenvoudigen. Zo wordt het mogelijk voor gemeenten af te wijken van bepaalde milieuwetten. Ook wil Dekker belemmeringen wegnemen die het gevolg zijn van regels die te maken hebben met archeologie en de vogel- en habitatrichtlijn.

De minister stelt vast dat gemeenten de woningbouw hoog op de politieke agenda hebben staan, ,,maar niet altijd worden daar ook de consequenties aan verbonden''. Daarom zouden gemeenten flexibeler om moeten gaan met bouwplannen, vindt Dekker en zich minder bezig moeten houden met details. Ook bouwen woningcorporaties volgens Dekker te weinig voor bijzondere groepen (ouderen, gehandicapten en studenten). De woningverhuurders worden door haar tot meer actie aangespoord en mogen in ruil voor nieuwbouw in bepaalde gevallen de huren boven het wettelijk maximum verhogen. De verbouwing van kantoorpanden moet jaarlijks circa vijfduizend woningen opleveren.

Dekker verwacht dat het opschonen van de regels evenwel onvoldoende is om het tekort weg te werken. Marktpartijen leggen wel de oorzaak van de teruglopende nieuwbouw bij de ingewikkelde regels, maar Dekker wijst er op dat vijf jaar geleden dezelfde regels golden en dat toen veel meer werd gebouwd. Ze laat onderzoek doen naar het gat tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.