Componisten Groep wil ander systeem subsidie

De Componisten Groep Amsterdam wil af van het huidige subsidiesysteem van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, dat ook zou moeten worden opgeheven. Niet de componisten zouden subsidie van een Cultuurfonds Nieuwe Muziek moeten krijgen, maar de opdrachtgever van de componist, die ook de uitvoerder van het nieuwe werk zal zijn.

Dat voorkomt dat een commissie van het Fonds voortdurend alsnog de artistieke maat neemt van componisten die al overeenstemming hebben met een opdrachtgever. De Componisten Groep Amsterdam, bestaande uit Jeff Hamburg, Joep Franssens en John Borstlap, zegt dat door het huidige systeem sommige componisten redelijk worden gehonoreerd, andere matig en weer andere worden afgewezen, allemaal op ,,artistieke gronden'' die onmogelijk ,,objectief'' en ,,toetsbaar'' kunnen zijn. Volgens de componisten moet er een beoordeling komen van de geloofwaardigheid van de uitvoerder, die een componist vertrouwen schenkt en verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het nieuwe systeem moet een eind maken aan het onderlinge gekibbel van compinsten en zorgen voor een verdeling van honoraria die aansluit bij de uitvoeringspraktijk.