Ambtenaren Israël staken tegen privatisering

Stakende douaniers en ambtenaren hebben vandaag de drie scheepshavens van Israël stilgelegd. Daarnaast wordt op het internationale vliegveld Ben Gurion het passagiers- en goederenvervoer ernstig belemmerd door stiptheidsacties van de douane en ambtenaren van het ministerie van Financiën. De verstrekking van visa, paspoorten, rijbewijzen, uitkeringen en het opnemen van aangifte van baby's is door stakende ambtenaren stopgezet.

Ongeveer 50.000 van de 700.000 Israëlische ambtenaren en het personeel van de havens in Haifa, Ashdod en Eilat zijn uit protest tegen bezuinigings- en privatiseringsplannen van minister van Financiën Benjamin Netanyahu begonnen aan stakingsacties die lange tijd kunnen duren. De regering-Sharon wil van de drie havens, die nu nog staatsbedrijven zijn, commerciële ondernemingen maken. Histradut, de overkoepelende organisatie van vakbonden, vreest dat dit plan gepaard zal gaan met verlies aan banen. Tientallen schepen lagen vanochtend op de reden van Haifa en Ashdod voor anker, de haventerreinen staan vol met containers die door de douane niet worden vrijgegeven.

Nethanyahu wil ook uitwassen in de bureaucratisering van ministeries bestrijden door verschillende belastingdiensten samen te voegen, een aantal overheidsziekenhuizen te bundelen en het ministerie van Openbare Werken gedeeltelijk te privatiseren. De machtige bonden van het overheidspersoneel verzetten zich daar tegen.

Volgens de Likud-minister van Financiën kan Israël, waar de economie in 2003 voor het derde achtereenvolgende jaar is gekrompen met meer dan 1 procent, zich niet langer permitteren te wachten op herstel van de wereldeconomie. Behalve door de crisis in de IT-sector en de wereldwijde recessie is de crisis in de Israëlische economie verergerd door het langdurige conflict met de Palestijnen over de bezetting van de Westelijke Jordaanoever.

Netanyahu wilde bezuinigen op het leger, maar dat plan werd gekortwiekt door premier Sharon. Daarnaast drukken de kosten van de nederzettingen, de opvang van immigranten en de haredim, de godvrezende joden die zijn vrijgesteld van werken (en belastingplicht), zwaar op de Israëlische overheidsbegroting.