Zicht op water

De Amstel moet worden teruggegeven aan de stad. De bewoners moeten weer zicht krijgen op het water en daarom, zo vinden planologen en landschapsarchitecten, moet de ruimtelijke werking van de oevers en de parken langs de rivier worden versterkt.

Niet iedereen is blij met de uitwerking van deze beleidsvisie. Omwonenden van het Martin Luther King Park aan de zuidelijke rand van de stad maken bezwaar tegen de herinrichting van het park die er volgens een ingeschakelde boomtaxateur op neerkomt dat ruim de helft van het aantal bomen zal verdwijnen, en zelfs tweederde van het zogenoemde kroonvolume der bomen. De bewoners vinden dat het park in grote lijnen moet blijven zoals het nu is want er zijn al genoeg Amsterdamse parken onherstelbaar verbeterd.

Een beter zicht vanuit de stad kan nooit een reden zijn, zeggen de bewoners, om daarvoor een aantal belangrijke functies van een park op te offeren, zoals het zuiveren van de lucht en het afschermen van autowegen. Ze noemen de plannen bovendien lelijk. Ze vragen zich af wie het toch in z'n hoofd haalt om een dubbele rij linden langs de drukke President Kennedylaan te vervangen door een voetpad met een glooiende overgang naar het park en dat een zonneheuvel te noemen, alsof mensen op een talud gaan liggen met in hun rug de herrie van auto's. En wat, vragen ze, heeft het voor zin een bijzondere tuin in te richten als daar alleen enkele magnolia's en sierappels komen maar daarvoor wel de grond moet worden verhard zodat de resterende bomen zullen afsterven. En waarom, vragen ze, moet er zonodig een betonnen zitrand worden gebouwd als daarvoor een aantal Italiaanse elzen moet wijken en bezoekers voortaan niets anders rest dan, als in een voetbalstadion, naar het nieuwe activiteitenterrein te kijken.

Een plan als dit kan alleen worden verklaard uit het feit dat er nu eenmaal twee miljoen euro aan ecologische subsidie van de centrale stad ligt die hoe dan ook moet worden opgemaakt, zegt vutter Rob Woltjer. Hij is een voormalige advocaat die namens 350 buurtbewoners een juridische procedure tegen het stadsdeel Zuideramstel voert. Over de uitkomst daarvan is hij optimistisch, want als binnenkort alleen al het verzoek tot schorsing van de werkzaamheden in afwachting van de bezwaren door de rechter wordt gehonoreerd, dan is de kans groot dat het plan niet doorgaat omdat de subsidie eind dit jaar verloopt.

Wethouder Paul Beving van het stadsdeel laat weten dat het aantal bomen in het park dat door de herinrichting zal afsterven veel kleiner is dan de bewoners nu beweren, er hoeven slechts twaalf bomen daadwerkelijk te worden gekapt, en dat overigens het Martin Luther King Park al heel lang toe is aan een grote onderhoudsbeurt, vooral omdat het park erg drassig is. Daarom moet het park hoe dan ook worden opgehoogd en zal ook een drainagesysteem worden aangelegd. En de stadsdeelraad is ook al akkoord gegaan.

    • Arjen Schreuder