Witte Huis: bewijzen Irak accuraat

Het Witte Huis is in de verdediging gegaan nadat de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden in een tussentijds rapport heeft geconcludeerd dat president Bush de oorlog in Irak is begonnen op grond van ,,verouderde en gebrekkige'' informatie.

Volgens de commissie, die zich de afgelopen vier maanden heeft gebogen over niet-openbare inlichtingen die door de regering van Bush zijn gebruikt om een aanval op Irak te rechtvaardigen, was veel van die informatie ,,gefragmenteerd'' en ,,indirect bewijs''. Dat bewijs heeft het Witte Huis gebruikt om aan te tonen dat het regime van Saddam Hussein een gevaar voor de wereldgemeenschap vormde, massavernietigingswapens op voorraad had liggen en banden onderhield met Osama bin Ladens terreurgroep Al-Qaeda.

In een brief aan George Tenet, directeur van de Inlichtingendienst CIA, stelt de commissie van het Huis dat de dienst kampte met grote ,,onvolkomenheden''. Zo zou de CIA niet in staat zijn geweest de regering te voorzien van accurate informatie over de periode na 1998 - het jaar waarin de wapeninspecteurs van de VN zich uit Irak terugtrokken. De brief, waarvan de informatie in handen is van The Washington Post, komt hard aan omdat die mede is ondertekend door afgevaardigde Porter Gross, een voormalige CIA-functionaris.

De nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice wees gisteren in de Amerikaanse media de aantijging van de hand en zei dat de informatie waarop de regering heeft beschikt ,,accuraat'' was. ,,De president staat achter hetgeen hem door de directeur van de CIA is gezegd toen hij de oorlog inging'', aldus Rice.

De brief van de Huis-commissie komt Bush uiterst ongelegen nu het Congres zich buigt over zijn voorstel voor een budget van 87 miljard dollar voor de wederopbouw van Irak. In Washington wordt steeds vaker de vraag gesteld of de oorlog wel voldoende was gerechtvaardigd.

David Kay, die de leiding heeft over het Amerikaanse onderzoek naar Iraakse massavernietigingswapens zal waarschijnlijk nog deze week het Congres vertellen dat tot dusver geen van die wapens zijn gevonden.