VVD zoekt conflict over EU-grondwet

De VVD dreigt tegen de Europese grondwet te stemmen, als het kabinet zich niet alsnog inzet voor het behoud van een Nederlandse eurocommissaris mét stemrecht.

VVD-fractieleider Van Aartsen spoorde zaterdag op de partijraad van de VVD in Ermelo het kabinet aan ,,de castraat-commissaris zonder stemrecht tot het bittere eind'' te bestrijden.

CDA-fractieleider Verhagen vindt dat de coalitiepartner VVD zich moet voegen naar het regeringsstandpunt over de Europese grondwet, zoals die later tijdens de Intergouvernementele Conferentie (IGC) definitief zal worden vastgesteld. In de visie van het CDA staat het de VVD dan niet meer vrij om tégen het onderhandelingsresultaat te stemmen. En evenmin om bij het raadplegend referendum over de grondwet volgend jaar juni de kiezers te adviseren om tegen te stemmen. Het CDA is trouwens wel in principe voor een Nederlandse eurocommissaris met stemrecht, maar wil daar geen halszaak van maken.

,,Wees strijdbaar,'' riep Van Aartsen zaterdag het kabinet toe. Volgens de VVD-fractievoorzitter is de strijd voor de stemgerechtigde eurocommissaris voor elk land zó belangrijk, dat de IGC mogelijk veel langer gaat duren dan voorzien, en pas in de tweede helft van 2004, ten tijde van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, kan worden afgerond.

Van Aartsens oproep staat haaks op de kabinetsvoornemens, zoals vorige week neergelegd in een brief aan de Kamer. Daarin geldt de kwestie van de eurocommissaris als reeds geregeld in de ontwerp-grondwet van de Europese Conventie – beter een niet-stemgerechtigde commissaris dan bij toerbeurt in het geheel geen commissaris – en wordt de hoop uitgesproken dat de IGC nog dit jaar, onder Italiaans voorzitterschap, kan worden afgerond. Van Aartsen zei dat het kabinet het tot nu toe ,,niet goed heeft gedaan''.

Na heftige debatten bekrachtigde de VVD-partijraad zaterdag het standpunt van de fracties van Eerste en Tweede Kamer, dat er over de Europese Grondwet een raadplegend referendum moet worden gehouden.

Ook sprak de partijraad zich uit tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De VVD-leden kozen Europarlementariër Jules Maaten tot hun Europese lijsttrekker. VVD en D66 gaan voor het eerst een lijstverbinding aan – bij de Europese verkiezingen vorig jaar.