VVD: soepeler omgaan met norm tekort

De VVD wil dat in de toekomst flexibeler wordt omgegaan met de beoordeling van begrotingstekorten in relatie tot de staatsschuld, zo heeft financieel woordvoerder Frank de Grave gezegd.

De Grave zei gisteren tegen het Radio 1 Journaal dat de VVD bereid is tekorten van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product te accepteren mits de staatsschuld `laag genoeg is'. ,,Als je in goede tijden extra hebt afgelost, is het logisch dat je in moeilijke jaren wat meer uit mag geven'', aldus De Grave.

Een discussie over het stabiliteitspact ligt gevoelig in de coalitie, omdat het CDA tot nu toe wil vasthouden aan de door Brussel gestelde grenzen. Kamerlid De Nerée (CDA) nam gisteren dan ook direct afstand van het voorstel van De Grave. PvdA en GroenLinks omarmden de ,,verschuiving'' van de VVD echter direct.

Vanochtend wilde De Grave niet zeggen hoe laag de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product moet zijn. ,,Ik wil eerst een discussie met minister Zalm (Financiën, VVD) voeren'', zegt hij. Doel van de aanpassing van de regels is volgens De Grave om landen te stimuleren hun staatsschuld sneller af te lossen. Landen die dat doen, ,,mogen in slechte tijden wellicht wat meer uitgeven'' door ,,een relatie te leggen tussen de tekortnorm en de hoogte van de staatsschuld' `, aldus De Grave.

De Grave zegt niet de bedoeling te hebben nu al aan de begrotingsregels te willen tornen. ,,We zitten nu in een periode van laagconjunctuur. Ik wil eerst dat in een periode van hoge economische groei er extra afgelost wordt. Daarna zou je eventeel kunnen kijken of in een nieuwe periode van lage economische groei landen die veel afgelost hebben anders behandeld kunnen worden dan landen die dat niet gedaan hebben.'' Zo zou het tempo waarin de begroting weer in evenwicht moet zijn voor landen met een lage schuld wat lager kunnen liggen of mag een land tijdelijk een tekort van meer dan 3 procent hebben. ,,Maar daar ben ik nu nog niet aan toe'', aldus De Grave. Het Europese Stabiliteitspact bepaalt dat landen een tekort van maximaal 3 procent mogen hebben. Landen die daar overheen gaan, riskeren een boete. De afspraken zijn gemaakt om de stabiliteit van de euro te garanderen, maar liggen sinds drie jaar onder vuur omdat Frankrijk, Duitsland en Portugal tekorten van meer dan 3 procent hebben. Minister Zalm heeft tot nu toe altijd de huidige afspraken van het Stabiliteitspact fel verdedigd. Het ministerie van Financiën wil dan ook niet reageren op de voorstellen van De Grave.