Paus creëert 31 nieuwe kardinalen

De zieke paus Johannes Paulus II heeft gistermiddag de benoeming van 31 nieuwe kardinalen aangekondigd. Zij zullen tijdens een consistorie op 21 oktober de kardinaalshoed ontvangen.

Het consistorie vindt vier maanden eerder plaats dan gepland, wegens de zwakke gezondheidstoestand van de paus, die gisteren zichtbaar ademhalingsproblemen had tijdens het opnoemen van de 31 namen van de nieuwe kardinalen, en die woensdag nog een audiëntie moest afzeggen, wegens darmproblemen.

Met de benoeming van deze grote groep nieuwe `prinsen' van de katholieke kerk drukt Johannes Paulus II mogelijk voor het laatst zijn stempel op de groep die zijn opvolger gaat kiezen. Vrijwel alle nieuwe kardinalen zijn jonger dan tachtig en mogen op dit ogenblik dus meestemmen wie de nieuwe paus wordt.

Opvallend is dat er maar zes Italianen zijn benoemd en dat relatief veel geestelijken afkomstig zijn uit de Derde Wereld. Dit vergroot de kans dat de volgende paus evenals de huidige geen Italiaan zal zijn en voedt de speculaties dat de paus zijn opvolger graag uit de Derde Wereld zou zien komen.

Het spectrum van nieuwe kandidaten reflecteert volgens de paus de universaliteit van de kerk. De nieuwe kardinalen zijn afkomstig uit Italië, Nigeria, Frankrijk, Spanje, Brazilië, Ghana, India, Kroatië, Guatemala, Hongarije, Canada, Zwitserland, België, Tsjechië, Polen, de Verenigde Staten, Soedan, Schotland, Australië en Vietnam. Het is de negende keer dat de paus kardinalen heeft benoemd; bijna al kardinalen die nog mogen stemmen zijn door hem gecreëerd.

De meeste nieuwe kardinalen ondersteunen de theologisch conservatieve lijn van Johannes Paulus II, wat betekent dat een volgende paus zich waarschijnlijk ook zal verzetten tegen anticonceptie, abortus, euthanasie en vrouwelijke priesters.

Volgens kerkelijke regels mogen maximaal 120 kardinalen deelnemen aan een conclaaf dat de nieuwe paus kiest. De paus heeft deze regel overschreden. De nieuwe groep meegerekend zijn nu 135 kiesgerechtigde kardinalen jonger dan tachtig.

Mogelijk zijn het er zelfs 136, omdat de paus één kardinaal ,,in pectore'' heeft benoemd, in het geheim. Dat doet de paus wanneer bekendmaking van de nieuwe kardinaal diens leven in gevaar kan brengen, omdat hij werkt in een land waarin het katholicisme wordt onderdrukt.

Vier van de benoemde kardinalen zijn boven de tachtig; zij mogen dus niet meer aan een conclaaf deelnemen en een paus kiezen. Ze hebben hun bevordering te danken aan bewezen diensten.