Masteropleidingen hbo-zorg erkend

De Nationale Accreditatie Organisatie verstrekt een keurmerk aan drie masteropleidingen op het gebied van gezondheidszorg in het hoger beroepsonderwijs. Dat betekent dat de opleidingen door het ministerie van Onderwijs kunnen worden bekostigd en dat studenten er studiefinanciering voor kunnen krijgen. Het gaat om de opleiding tot `physician assistent' aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, eenzelfde opleiding aan de Hogeschool van Utrecht en een opleiding `advanced nursing practice' aan de Hanzehogeschool Groningen. Afgestudeerden aan deze opleidingen verrichten taken die tot nog toe zijn voorbehouden aan artsen.