Geen invoering van shari'a in Afghanistan

Afghanistan is een staat die is gebaseerd op de islam, maar invoering van de shari'a, de streng-islamitische wetgeving, is niet aan de orde. Dat staat in het ontwerp van de nieuwe Afghaanse grondwet, waaruit The Washington Post gisteren heeft geciteerd.

Het ontwerp, opgesteld door een 35 leden tellende constitutionele commissie, zal een dezer dagen officieel worden gepresenteerd door president Hamid Karzai. Een loya jirga, de grote vergadering van stamoudsten en leiders, zal zich er in december over uitspreken.

Waarnemers beschouwen aanvaarding van de grondwet als de eerste grote lakmoesproef voor de regering-Karzai. Behoudende krachten, onder wie opperrechter Shinwari en islamitische schriftgeleerden, hebben aangedrongen op invoering van de shari'a.

De politieke strijd in Afghanistan spitst zich niet alleen toe op het islamitische karakter van de grondwet, maar ook op de toekomstige machtsverdeling tussen president en premier. In het nu opgestelde ontwerp wordt uitgegaan van een semi-presidentieel systeem, met een rechtstreeks gekozen president die op zijn beurt de premier benoemt. De eerste algemene verkiezingen in Afghanistan moeten volgend jaar zomer plaatsvinden.

Maar gezien de nog steeds aanhoudende onrust in Afghanistan wordt getwijfeld of beide mijlpalen, aanvaarding van de grondwet en vrije verkiezingen, zonder kleerscheuren zullen worden gepasseerd. Afgelopen weekeinde nog doodden strijders van de Talibaan in het zuiden ten minste zeven lijfwachten van de gouverneur van de provincie Helmand.