CDA, VVD: geen ontslagronde voor burgemeesters

De regeringspartijen CDA en VVD zijn tegen het plan van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) om de gekozen burgemeester in 2006 in één klap in alle gemeenten door te voeren.

Dat hebben CDA-fractiewoordvoerder Spies en VVD-fractiewoordvoerder Van Beek vanmorgen desgevraagd gezegd. Kamerlid Van der Ham van D66 spreekt van ,,vertragingstactieken'' van de coalitiepartners. Hij benadrukt dat D66 ,,zeker op dit punt'' aan het regeerakkoord vasthoudt. Daarin staat op aandringen van de democraten dat de gekozen burgemeester nog deze regeerperiode wordt ingevoerd.

CDA en VVD zeggen zich aan deze afspraak te willen houden, maar zien ruimte voor een meer geleidelijke invoering. CDA-fractiewoordvoerder Spies: ,,We hebben in het regeerakkoord wel afgesproken dát de gekozen burgemeester in deze periode wordt ingevoerd, maar niet bijvoorbeeld of dat in alle gemeenten zo snel moet.'' Volgens Van Beek is 2006 ,,wel heel erg snel'' voor een algehele invoering. Hij betwijfelt of de omslag tot de periode ook ,,tussen de oren'' kan worden gemaakt. Volgens Van der Ham kan dat juist door de aanpak van zijn partijgenoot De Graaf wel. ,,De mensen moeten schrikken.''

CDA en VVD reageren op de onrust die sinds vrijdag is ontstaan onder de 496 burgemeesters, toen zij uit de krant hun aankomende ontslag vernamen. Van Beek vindt dat de overheid zich ,,niet kan permitteren'' om de bijna 500 benoemde burgemeesters collectief te ontslaan, terwijl hun baan niet vervalt. ,,Daar moet een fatsoenlijke oplossing voor gevonden worden.''

Het CDA gaat met de burgemeesters uit de eigen achterban overleggen over de wenselijkheid van een ,,overgangsregeling'', zegt Spies. Zo zou de gekozen burgemeester eerst alleen in de grote steden kunnen worden ingevoerd, of meer geleidelijk in het hele land, door benoemde burgemeesters eerst hun individuele termijn te laten uitdienen. Ook oppert zij dat het ,,mogelijk wel te halen is'' als de gekozen overal in een keer in te voeren door de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een jaar uit te stellen.

CDA en VVD willen wel instemmen met invoering van de gekozen burgemeester zonder grondwetswijziging, zoals De Graaf wil, maar vinden dat meteen afspraken moeten worden gemaakt over de grondwetswijziging die daarop moet volgen. ,,Daar moet uitzicht op zijn'', aldus Van Beek. De VVD wil daardoor de positie van de burgemeester versterken, het CDA die van de gemeenteraad. De PvdA wil ook uiteindelijk een grondwetswijziging. SP, ChristenUnie, GroenLinks en SGP zijn tegen de invoering van een rechtstreeks gekozen burgemeester die een sterkere positie tegen de gemeenteraad krijgt, zoals De Graaf voorstelt.