Bot nieuwe man op Buitenlandse Zaken

De 65-jarige carrièrediplomaat Bernard Bot wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat bevestigen vandaag Haagse bronnen. Hij volgt zijn partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer op, die secretaris-generaal van de NAVO wordt.

De CDA'er Bot was, tot aan zijn pensionering vorig jaar, tien jaar lang de hoogste Nederlandse diplomaat bij de Europese Unie in Brussel. De keuze voor zijn persoon wordt, aldus Haagse bronnen, in hoge mate ingegeven door zijn rijke Europese ervaring. Nederland bekleedt in de tweede helft van 2004 het voorzitterschap van de Europese Unie.

Bot, wiens voordracht nog officieel bekend moet worden gemaakt en die eerst nog een bezoek aan de koningin moet afleggen, was als diplomaat zeer vaak aanwezig in de Nederlandse ministerraad als daar over Europa werd gesproken. Hij verving ook de Nederlandse premier in Brussel wanneer deze verhinderd was bij bijeenkomsten van de Europese Raad. Sinds zijn pensionering was Bot werkzaam bij een particulier adviesbureau.

Bot treedt naar verwachting als minister aan in december, nadat De Hoop Scheffer als nieuwe secretaris-generaal naar de NAVO is vertrokken. De Hoop Scheffer en premier Balkenende vinden dat eerst het voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) onder de huidige minister tot een goed einde moet worden gebracht.

Voor het ministerschap werden in politiek Den Haag de afgelopen week ook andere namen genoemd, waaronder die van de CDA-fractievoorzitter Verhagen. Bots ruime ervaring, waardoor hij geen lange inwerkperiode nodig lijkt te hebben, lijkt echter de doorslag te hebben gegeven. De zittende minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, heeft vorige week al desgevraagd laten weten niet voor de post beschikbaar te zijn, aldus Haagse bronnen.

Bot zelf wilde vanmiddag, gevraagd naar een reactie, ,,bevestigen noch ontkennen'' dat hij de nieuwe minister wordt. ,,U zult op de premier moeten wachten'', zei hij.

Als diplomaat heeft Bot zich veelal als een man met duidelijke inzichten laten kennen, die tegen botsingen met de premier (Kok) of de minister van Buitenlandse Zaken (Van Aartsen) soms niet opzag. Na zijn pensionering heeft Bot zich in kranteninterviews uitgesproken voor een meer actief optreden van Nederland in de Europese diplomatie. Hij geldt als een voorstander van de toetreding tot de Europese Unie van Turkije, waar hij vroeger ambassadeur is geweest.