Ziektebestrijding

In NRC Handelsblad van 22 en 23 september zijn me twee berichten opgevallen over de bestrijding van twee zeer ernstige ziekten. Op 22 september wordt gemeld dat jaarlijks een miljoen mensen overlijden aan malaria, op 23 september wordt gemeld dat de afgelopen 20 jaar 20 miljoen mensen zijn gestorven aan aids. Beide ziekten eisen dus jaarlijks evenveel slachtoffers en zijn daarom als even ernstig te kenmerken.

Uit diezelfde twee berichten blijkt dat jaarlijks, als we de vermoedelijk eenmalige gift van Bill Gates buiten beschouwing laten, 100 miljoen dollar wordt uitgegeven aan de bestrijding van malaria en zeker 4.750 miljoen dollar aan de bestrijding van aids. Dat betekent dat er een factor 50 verschil zit tussen de uitgaven voor de bestrijding van malaria en de bestrijding van aids. De vraag die bij mij opkomt is hoe het valt te rechtvaardigen dat de belangstelling voor de bestrijding van twee even ernstige ziekten zo eenzijdig naar een kant kan doorslaan.

    • A.W.M. Kok