WAT DE REGERING WIL: WERK SPREIDEN OVER LEVENSLOOP

Om langer doorwerken te bevorderen schaft de regering-Balkenende per 2005 de fiscale stimulering van vut- en prepensioenregelingen af.

Dat betekent dat de premies niet meer kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Vut en prepensioen worden daardoor veel duurder. De grootste regeringspartij, het CDA, heeft er voor gezorgd dat hier vanaf volgend jaar de zogeheten levensloopregeling voor in de plaats komt. Daarmee moeten werknemers meer mogelijkheden krijgen om werk en verlof (bijvoorbeeld voor een sabbatical, omscholing of om voor de kinderen te zorgen) over het hele leven te spreiden. ,,Je kunt je hele leven sparen, dus al vanaf je dertiende als je je eerste vakantiebaantje hebt'', zegt een woordvoerder van het ministerie Sociale Zaken. Werknemers kunnen jaarlijks maximaal 12 procent van het bruto inkomen belastingvrij sparen, tot een maximum tegoed van anderhalf maal het jaarsalaris. Als je bijvoorbeeld vijf jaar hebt gespaard, kun je een jaar met verlof tegen een bruto inkomen van 60 procent van het loon. Als de werknemer verlof opneemt, moet hij over het uitgekeerde bedrag belasting betalen. De werkgever moet wel akkoord zijn met het opnemen van het verlof, tenzij het om ouderschapsverlof gaat.

    • Herman Staal