WAO-stelsel struikelblok loonakkoord

De WAO lijkt het belangrijkste struikelblok te worden bij de onderhandelingen over een tweejarig loonakkoord. Dat bleek gisteravond na afloop van overleg tussen het kabinet en de sociale partners.

De ministers Zalm (Financien), De Geus (Sociale Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken) spraken gisterochtend met de werkgeversorganisaties en gistermiddag met vakbonden. De gesprekken waren bedoeld als voorbereiding op het najaarsoverleg van 14 oktober. Volgens De Geus hebben geen van de partijen elkaar iets toegegeven op het terrein van de WAO.

De werkgevers toonden zich na afloop optimistisch, met name omdat het kabinet de plannen om vut- en prepensioen te bemoeilijken, wil verzachten. De vakbonden waren minder positief. ,,Het gat is ontzettend groot'', zei FNV-voorzitter De Waal. Volgens hem was wel gebleken dat ,,niets onbespreekbaar is''. CNV-voorzitter Terpstra verklaarde: ,,Het wordt allemaal buitengewoon lastig en gecompliceerd.'' Minister De Geus was ook voorzichtig. ,,De vakbonden vragen ontzettend veel.''

De ruimte die er op het terrein van de vervroegde pensioenering lijkt te zijn, is er nog niet bij de WAO. Voor de werkgevers en de vakbonden is het nieuwe WAO-stelsel dat per 2006 van kracht wordt een belangrijk punt. De werkgevers vrezen dat de WAO op korte termijn zorgt voor een te grote lastenverzwaring van het bedrijfsleven. De vakbonden vinden dat het kabinet op een aantal essentiële punten afwijkt van het WAO-akkoord van de Sociaal-Economische Raad.

Werkgevers en vakbonden vinden dat het kabinet het financieringstekort de komende jaren iets meer moet laten oplopen dan het nu van plan is. Op die manier komt er geld vrij om kabinetsplannen te verzachten en te investeren in de economie, vinden werkgevers en vekbonden. De 800 miljoen euro die minister Zalm in het vooruitzicht stelt als de lonen twee jaar worden bevroren, vinden ze te weinig. De Geus zei dat er naast de beloofde 800 miljoen nog wel wat ,,plussen en minnen'' zijn. Op de vraag of het financieringstekort nog iets mag oplopen, zei De Geus na enige omhaal van woorden: ,,Het antwoord is nee.'' De komende weken wordt verder gesproken. Volgens De Waal zal dan blijken of ,,het kabinet de stekker uit de overlegeconomie trekt''.